طی نیمه نخست ۱۴۰۰؛

عبور ارزش کل معاملات بازار سرمایه از 20 میلیون میلیارد ریال

 

طی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰، ارزش کل معاملات در بازار سرمایه ایران (بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی) به ۲۰ میلیون و ۵۷۰ هزار و ۱۸۱ میلیارد ریال رسید.

در ۱۱۸ روز کاری بازار سرمایه طی نیمه نخست سال ۱۴۰۰، معادل ۲۰ میلیون و ۵۷۰ هزار و ۱۸۱ میلیارد ریال دارایی در این بازار معامله شد.

ارزش کل معاملات شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی دوره یادشده به ۶ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۵۹۹ میلیارد ریال رسید.

شرکت فرابورس ایران، ارزش کل معاملات در ۶ ماهه نخست امسال را با ۹۱ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۹، معادل ۱۳ میلیون و ۷ هزار و ۳۵ میلیارد ریال اعلام کرد.

ارزش کل معاملات شرکت بورس کالای ایران با ۸۷ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، به ۲ هزار و ۵۸۶ میلیارد ریال رسید.

شرکت بورس انرژی ایران، ارزش کل معاملات در ۶ ماهه نخست سال جاری را با ۲۷ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۹، معادل ۶۰۹ هزار و ۹۶۱ میلیارد ریال اعلام کرد.