تهران، خیابان شریعتی، خیابان یخچال، بعد از سینما، نبش زهره، پلاک1/1 واحد3