با تصویب هیات وزیران:

رییس جدید سازمان مالیاتی و معاون وزیر اقتصاد هم تعیین شد + سوابق

 

با پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب هیات وزیران، داود منظور به عنوان رییس سازمان امور مالیاتی و معاون وزیر تعیین شد .

در جلسه هیات دولت، داود منظور به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب هیات وزیران به عنوان رئیس سازمان مالیاتی تعیین و جایگزین امید علی پارسا شد.

بنابراین گزارش، منظور ۵۷ ساله، دارای مدرک تحصیلی دکتری علوم اقتصادی و کارشناسی ارشد اقتصاد و معارف از دانشگاه امام صادق است و در کارنامه سوابق قائم مقام مدیرعامل و معاون مالی و مجامع توانیر (۹۷-۹۳)، معاون وزیر نیرو در برنامه‌ریزی و امور اقتصادی (۹۰-۸۸)، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد (۹۲-۹۱)، معاون برنامه ریزی در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (۹۱-۹۰)، مشاور اقتصادی وزیر نیرو (۹۳-۹۲)، دبیر کمیته ملی انرژی، نماینده ایران در شورای جهانی انرژی از سال ۸۵ تاکنون و مشاور رییس مرکز پژوهش های مجلس (۹۳-۹۲) را دارا است.