توسط هیات دولت:

۵ عضو جدید شورای عالی بورس معرفی شدند/ زمان جلسه برای تعیین رئیس سازمان

 

هیات دولت ۵ عضو جدید شورای عالی بورس را انتخاب کرد که شامل سه خبره مالی و دو خبره بورس کالا و انرژی هستند و به احتمال زیاد جلسه این شورا برای تعیین ششمین رئیس سازمان بورس برگزار می شود.

در جریان جلسه امروز هیات دولت به ریاست ابراهیم رئیسی ، 5 عضو جدید شورای عالی بورس انتخاب شدند که شامل میر فیض فلاح شمس، علی سعیدی و احمد شعبانی به عنوان سه خبره مالی و رسول سعدی و علی امامی میبدی به عنوان خبره دو بورس کالا و انرژی تعیین شدند .

براساس  این گزارش، پیگیری های بورس پرس هم حکایت از آن دارد که جلسه شورای عالی بورس به احتمال زیاد ، عصر امروز یا فردا برگزار و ضمن معرفی ترکیب جدید این شورا ، ششمین رئیس سازمان بورس هم تعیین و معرفی می شود که به احتمال زیاد حامد سلطانی نژاد مدیر عامل فعلی بورس کالا خواهد بود.

بنابراین گزارش، اعضا شورای عالی بورس طبق ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار برای 5 سال و با امکان تمدید دوره ، انتخاب می شوند که شامل وزیر اقتصاد ، روسای بانک مرکزی ، اتاق بازرگانی ایران ، اتاق تعاون ، رییس سازمان بورس، دادستان کل کشور یا معاون وی ، یک نماینده از طرف کانون های سرمایه گذاری ، سه خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل های حرفه ای بازار اوراق بهادار و بـه پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیئت وزیران ، یک خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذیربط و تصویب هیئت وزیران بـرای هـر بورس کالایی هستند.