با ارسال نامه اعلام شد:

درخواست وزیر اقتصاد از محسن رضایی برای لایحه اصلاح قانون مالیاتی

 

وزیر اقتصاد در نامه ای به معاون اقتصادی رئیسی در خصوص گسترش پایه‌های مالیاتی، هدفمندی معافیت ها ، افزایش شفافیت و… از اصلاح قانون و بازنگری در برخی مقررات خبر داد.

احسان خاندوزی در نامه ای به محسن رضایی اعلام کرد: مالیات به عنوان درآمد پایدار دولت، یکی از مهمترین منابع تامین درآمدها در قوانین بودجه سنواتی است.

دستیابی به اهداف تعیین شده با محوریت افزایش شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان 50 درصد وضعیت فعلی تا پایان دولت سیزدهم مستلزم بازنگری قوانین، گسترش پایه های مالیاتی، هدفمند کردن معافیت ها و افزایش شفافیت مالیاتی است. لذا لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد.

تا نهایی شدن این لایحه، بازنگری در برخی مقررات برای حفظ وضع موجود منابع درآمدی و بهبود و افزایش سطح تمکین داوطلبانه مودیان ضرورت دارد.