تسهیل صدور مجوزهای سبدگردانی؛

۴ سبدگردان مجوز فعالیت گرفتند

رشد ۵۰ درصدی تعداد سبدگردان‌ها طی ۸ ماه

مجوز فعالیت ۴ سبدگردان صادر شده و به این ترتیب تعداد سبدگردان‌های فعال بازارسرمایه به ۵۳ شرکت رسیده است.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب بالا گفت: تعداد شرکت‌های سبدگردان از ۳۶ شرکت در دی ۱۳۹۹، هم اکنون به ۵۳ شرکت رسیده است.

میثم فدایی افزود: تاکنون مجوز ۱۸ سبدگردان صادر شده که نشان دهنده رشد بیش از ۵۰ درصدی این نهاد مالی در هشت ماه اخیر است.

او تصریح کرد: معتقدم در این حوزه، به واجدین شرایط مجوز داده شود و از طرفی دیگر متخلفان و سبدگردان‌های ناکارا لغو مجوز شوند.

فدایی افزود: سیاست سازمان بورس اعطای نامحدود مجوز سبدگردان به متقاضیان است. افزایش تعداد سبدگردان‌ها با هدف افزایش خدمات‌دهی و رضایت فعالان بازار انجام می شود.

منبع: سنا