رئیس سازمان بورس:

دامنه نوسان ابتدا گسترده‌تر و سپس حذف می‌شود.

 

محمد علی دهقان دهنوی گفت: طبق مصوبه شورای عالی بورس هر ماه ۰.۵ درصد به دامنه نوسان اضافه خواهد شد تا به تدریج گسترده‌تر و در نهایت حذف شود.

وی با اشاره به اینکه ایجاد دامنه نوسان نامتقارن تصمیم موقتی شورای عالی بورس بود که به اقتضای شرایط بازار گرفته شد،  افزود: در مورد دامنه نوسان دنبال پیدا کردن مدلی هستیم که مناسب کشور ما باشد؛ در همه دنیا دامنه وجود دارد، اما این دامنه نوسان آنقدر بزرگ است که نوسان روزانه سهام به ندرت به آن می‌رسد.

دهقان دهنوی توصیه کرد: مردم کلیه دارایی‌های خود را وارد بازار سهام نکنند و تنها باید بخشی از پس‌اندازها در این بازار سرمایه‌گذاری شود.

رئیس سازمان بورس در خصوص اینکه گسترده کردن دامنه نوسان از چه زمانی شروع خواهد شد، توضیحی نداد.

منبع: خبر گزاری فارس