شاخص کل بورس تهران در معاملات آخرین روز کاری هفته با 1،377 واحد افزایش معادل 0.11 درصد، به 1میلیون 293 هزار و 213 رسید. شاخص کل هم وزن با 960 واحد کاهش برابر با 0.28- درصد به 344 هزار و 506 واحد رسید.

ارزش کل معاملات خرد برابر 23 هزار میلیارد ریال بود تا درنهایت ارزش کل بازار بورس و فرابورس، به 61.909  میلیارد ریال برسد.

دو مولفه نجات دهنده بازار سرمایه در  میانمدت میتواند  افزایش نرخ سامانه نیما باشد که تغییراتی در بازار می تواند به وجود بیاورد وبا  کمی گذر زمان و نشستن نرخ ها  مستقیم بر سود و زیان شرکت ها اثر گذارد و به نوعی بسیاری از ریسک های وارده به شرکت ها را پوشش دهد این یکی از مولفه های برگشت اعتماد به بازار است

وسپس جریان پول که بخش عمده‌ آن چند ماهیست از بازار فاصله گرفته و در بازارهای رقیب فعال است طبق گفته برخی فعالین این روزها بازار رمز ارزها بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد میلیارد تومان گردش مالی و نقدینگی را در دل خود دارد که متاسفانه جریان پولی بود که عمده آن از بازار سرمایه با آن طرف کوچ  کرد.

در کوتاه مدت بازار نیز، ارزش معاملات پایین باعث شده فعلا امیدی به روزهای مثبت بورس  نداشته باشیم  همچنان نظاره گر بازار هستیم و به محض علائم برگشت  از فرصت های نوسانی سهام استفاده خواهیم کرد.

جدول تغییرات هفتگی