شاخص کل  بورس تهران  در پایان معاملات آخرین روز هفته با افت 21  هزار و 297 واحدی در سطح یک میلیون و 397 هزار واحد قرار گرفت. در روز چهارشنبه 40 نماد به ارزش 115 میلیارد تومان با صف خرید و 190 نماد به ارزش 700 میلیارد تومان با صف فروش به کار خود پایان دادند و تنها ورود پول حقیقی به گروه قند و شکر بود. ضمنا ارزش کل معاملات بورس و فرابورس 10.388 میلیارد تومان بود که 4 هزار  و 839 میلیارد تومان آن به معاملات خرد اختصاص داشته است.

جدول تغییرات هفتگی