شاخص کل بورس تهران در آخرین روز کاری خود با افزایش 21441.8 واحدی خود به عدد 1229368.4 واحد رسید و شاخص کل هموزن نیز با افزایش 1688.1واحدی خود به عدد318756.1 واحد رسید.میانگین ارزش معاملات خرد هفته اول بهمن 3078 میلیارد تومان بود که به نسبت 3هفته گذشته افزایش یافته است. همچنان جریان ورود پول به صندوق های با درآمد ثابت، مثبت بوده و در روز چهارشنبه شاهد ورود 259 میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق های قابل معامله با درآمد ثابت بوده ایم که به نسبت روزهای گذشته افزایش داشته که در واقع مشابه چهارشنبه 29 دی ماه است. بدیهی است که برای بازگشت اعتماد به بازار و رشد مجدد شاخص نیازمند خروج پول از صندوق های قابل معامله با درآمد ثابت هستیم.

در روز سه شنبه 5 بهمن ماه شاهد خروج 1150 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار بوده ایم. در روز چهارشنبه 6 بهمن نیز شاهد خروج 64 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار بوده ایم که 130 میلیارد تومان آن از نمادهایی با ارزش کمتر از 40 هزار میلیارد تومان وشاهد ورود 66 میلیارد تومان آن از نمادهایی با ارزش بیشتر از 40 هزار میلیارد تومان بوده ایم. شاخص در هفته های گذشته با برخورد به مقاومت سقف روند نزولی خود ریزش داشت و در روز دوشنبه 4 بهمن این کانال نزولی به سمت پایین شکسته شد. مشخص شدن روند مذاکرات به علت بهبود اوضاع صادرات، تبادلات بانک ها و سایر عوامل تاثیرگذار میتواند باعث رشد در بازار سرمایه شود. کاهش نرخ بهره بین بانکی، افزایش قیمت نفت و افزایش نرخ سامانه نیما میتواند باعث بهبود وضعیت فعلی بازار شود.

با وضعیت این روزهای بازار پیشنهاد می شود دید نوسانی و تکنیکالی داشته باشیم و در صورت مشاهده وضعیت مناسب به صورت پله ای در نقاط کم ریسک اقدام به خرید کنیم. سهام های بسیار زیادی در نقاط خوبی به لحاظ تکنیکالی و بنیادی هستند که با بررسی های بیشتر میتوان اقدام به خرید کرد ولی در صورتی که بخواهیم ریسک را کاهش دهیم پیشنهاد می شود پله ای وارد شویم و خرید های اصلی سبد در نقاط کم ریسک تر انجام بدیم.

جدول تغییرات هفتگی

تحلیل شرکت پتروشیمی زاگرس (#زاگرس)

تحلیلگر بنیادی: حسین تقی نژاد

معرفی شرکت

شــرکت پتروشــیمی زاگــرس (ســهامی عــام) در تــاریخ 1377.12.3 بــا نــام شــرکت کــالاآوران پتروشــیمی تأســیس و تحــت شــماره ١۴٨٣۴۴ در اداره ثبــت شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری تهــران بــه ثبــت رســیده و بــه موجــب صورتجلســه مورخــه 1377.3.7 مجمـع عمـومی فـوق العـاده، نـام شـرکت از پتروشـیمی کـالاآوران بـه پتروشـیمی زاگـرس (سـهامی خـاص) تغییـر نمود. لازم به ذکر اسـت شـرکت طـی مراحـل قـانونی در سـال ١٣٩٠ از سـهامی خـاص بـه سـهامی عـام تبـدیل گردیـد. شــرکت درحال حاضر بعنوان واحد وابسته شرکت گروه گسترش نفت وگاز پارسیان (سهامی عام ) می باشد .

محصول اصلی زاگرس متانول است و ظرفیت اسمی تولید سالانه 3.3 میلیون تن متانول را دارد.

 

ترکیب سهام‌داران

 

تحلیل وضعیت فروش شرکت

با بررسی مقدار فروش و مبلغ فروش طی سال های اخیر سعی می کنیم به درک عملکرد شرکت دست یابیم و با الگویابی از روند حرکتی شرکت در سال های گذشته پیش بینی از وضعیت فروش در سال های آتی بدست آوریم.

 

مقدار فروش:

در نمودار  زیر شاهد روند فروش محصول اصلی شرکت از سال 95 تا 99 هستیم و همچنین 3 پیش بینی برای سال های آتی در حالت های خوشبینانه، بدبینانه و معقول ارائه شده است.

 

  • مقدار فروش شرکت در سال 99 در مقایسه با سال پایه (سال 95) 6 درصد کاهش یافته است.
  • مقدار فروش شرکت در 9ماهه ابتدایی سال 1400 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 33 درصد کاهش یافته است.
  •  

مبلغ فروش:

مبلغ فروش شرکت (میلیون ریال) تحت تاثیر افزایش نرخ محصولات رشد چشمگیری داشته است. پیش بینی می شود در سال های آتی همچنان این روند رو به رشد مبلغ فروش شرکت ادامه داشته باشد و تحت 3 سناریو خوشبینانه، بدبینانه و معقول در نمودار پایین آن را نمایش داده ایم.

  • مبلغ فروش شرکت در سال 1399 در مقایسه با سال 1395 بیش از 350 درصد افزایش یافته است. همچنین در 9 ماهه ابتدایی سال جاری شرکت توانسته در مقایسه با سال گذشته 8 درصد رشد در فروش خود را ثبت کند.
  • برای سال 1400 پیش بینی می شود که شرکت بتواند به صورت خوشبینانه مبلغ فروش 18هزار میلیارد تومانی را محقق کند که با توجه به گزارش نه ماهه دور از دسترس نیست و 15 هزار میلیارد تومان آن تا کنون محقق شده است.

 

ترکیب فروش محصول:

عمده ی فروش متانول شرکت پتروشیمی زاگرس همواره به بازارهای صادراتی بوده است و مقدار اندکی را در داخل کشور به فروش می رساند.

 

تجزیه و تحلیل صورت های مالی با نسبت های مالی:

نسبت های مالی را در سه دسته اصلی میتوان مورد بررسی قرار داد که شامل نسبت های نقدینگی، نسبت های سودآوری و نسبت های فعالیت است. مهم ترین نسبت های هر دسته را محاسبه و سپس به تحلیل و توضیح مفهوم آن می پردازیم.

 

نسبت های نقدینگی:

 

* افزایش یا کاهش این نسبت لزوما نشانه ی مثبت یا منفی برای شرکت نیست و آنچه که اهمیت دارد بررسی دلیل کاهش یا افزایش نسبت است. در  سال 96 و 97 شاهد یک رشد در نسبت جاری بودیم که به دلیل افزایش دارایی های جاری شرکت رخ داد و سپس در سال های بعد با افزایش بدهی های جاری خصوصا پرداختنی های تجاری شرکت، این نسبت مجددا تعدیل شد.

نسبت جاری نشان دهنده این موضوع است که شرکت برای پرداخت بدهی های کوتاه مدت خود چه مقدار دارایی در دسترس دارد.

 

نسبت های سودآوری:

 

* افزایش حاشیه سود ناخالص شرکت بیانگر افزایش در سود آوری شرکت حتی با میزان فروش قبلی است. به عبارتی بهره وری شرکت بهبود یافته و توانسته هزینه های مربوط به بهای تمام شده خود را کاهش دهد. اما در سال 1399 و همچنین نه ماهه ابتدایی سال جاری این نسبت روند کاهشی داشته که عمده علت آن تعدیل هزینه ها در مقایسه با رشد نرخ متانول بوده است.

 

نسبت های عملیاتی:

بازده حقوق صاحبان سهام نشان دهنده این موضوع است که چه میزان از دارایی های شرکت به وسیله سرمایه گذاری تامین شده و باقی آن دارایی ها با استفاده از بدهی ها تهیه شده است.

یکی از مهم ترین تصمیمات مدیران مالی شرکت پیدا کردن نسبت بهینه ساختار سرمایه است که به نظر می رسد شرکت پتروشیمی زاگرس بین 70 تا 80 درصد را برای بهینه ساختار سرمایه درنظر دارد.

 

جمع بندی نسبت های مالی:

نسبت های مالی شرکت نشان دهنده کاهش بهره وری در سال جاری است که به نظر میرسد در سال های بعد ادامه پیدا کند. علی رغم رشد نرخ کامودیتی ها اما همزمان در داخل کشور به نظر می رسد مشکل نرخ گذاری گاز سوخت پتروشیمی ها و همچنین افزایش حقوق و دستمزد کارکنان می تواند هزینه های شرکت را افزایش دهد.

 

تحلیل از وضعیت صنعت:

طبق آمار موجود منتشره توسط موسسه MMSA ،درسال ٢٠٢١ ،ظرفیت اسمی تولید متانول جهان بالغ بر 160.6 میلیون تن بوده است تولید و مصرف جهانی متانول بالغ بر 106.5 میلیون تن و تجارت جهانی آن حدود 30.5 میلیون تن می باشد ظرفیت تولید متانول ایران١٢ میلیون تن است که 7/4 درصد کل ظرفیت اسمی و 11.3درصد تولید و 39.3 درصد تجارت متانول جهان را پوشش می دهد. شرکت پتروشیمی زاگرس توانایی تولید قریب به 27.5 درصد متانول ایران و 10.8 درصد تجارت جهانی متانول را دارا می باشد و در بین شرکتهای فعال در این صنعت درکشور در رده اول قرار دارد.

بررسی صادرات شرکت در نه ماهه سال 1400 نشان می دهد که چین با 91.34% ، هند با 7.27%، ترکیه با 1.23% و در نهایت عراق با 0.16% مقاصد متانول پتروشیمی زاگرس می باشند.

 

نمودار نرخ جهانی متانول(دلار بر تن):

نمودار نرخ متانول در 10 سال اخیر در ادامه قرار داده شده است تا در بررسی نرخ فروش شرکت بتواند دیدگاه بهتری به ما ارائه دهد.

تحلیل تکنیکال زاگرس:

در چارت هفتگی زاگرس مشاهده میکنید که به یک محدوده حمایتی داینامیک رسیدیم و همینطور یک حمایت استاتیک در محدوده 16000 تومان. با سایه پایین که در کندل هفته آخر مشاهده می کنید انتظار بازگشت داریم ولی باید منتظر تریگر ورود باشیم. حمایت بعدی در صورت شکست محدوده 16 هزار تومان محدوده 12 هزار تومان است که در صورت شکست آن به سمت پایین میتونیم بگیم روند صعودی بلند مدت به پایان رسیده که البته این سناریو شاید بدبینانه ترین سناریو در مورد زاگرس باشد. در صورت رشد از همین نقاط محدوده های 21500 تومان، مووینگ 50 روزه و محدوده 33500 تومان به عنوان مقاومت سر راه قیمت قرار دارند.