شاخص کل بورس تهران در آخرین روز کاری خود با افزایش 267.2 واحدی خود به عدد 1363095 واحد رسید و شاخص کل هموزن نیز با کاهش 510.5 واحدی خود به عدد 359472 واحد رسید. میانگین ارزش معاملات خرد هفته دوم دی 2538 میلیارد تومان بود که به نسبت هفته گذشته با کاهش همراه بوده. همچنان جریان ورود پول به صندوق های با درآمد ثابت، مثبت بوده و در روز چهارشنبه شاهد ورود 111 میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق های قابل معامله با درآمد ثابت بوده ایم. بدیهی است که برای بازگشت اعتماد به بازار و رشد مجدد شاخص نیازمند خروج پول از صندوق های قابل معامله با درآمد ثابت و افزایش ارزش معاملات خرد هستیم.

همچنین در دوهفته اخیر شاهد کاهش سرانه خرید و فروش هرکد حقیقی در بازار بودیم.

در روز آخر این هفته 305 میلیارد تومان خروج پول حقیقی از بازار داشتیم که 125 میلیارد تومان آن از نماد هایی با ارزش کمتر از 40 هزار میلیارد تومان و 180 میلیارد با ارزش بیشتر از 40 هزار میلیارد تومان بوده است. شاخص در هفته گذشته با برخورد به مقاومت سقف روند نزولی خود ریزش داشت درنتیجه برای ورود باید همچنان منتظر شکست کانال نزولی و افزایش ارزش معاملات خرد باشیم. کاهش نرخ بهره بین بانکی، افزایش قیمت نفت و افزایش نرخ سامانه نیما میتواند باعث بهبود وضعیت فعلی بازار شود.

با وضعیت این روزهای بازار پیشنهاد می شود دید نوسانی و داشته باشیم و در صورت مشاهده وضعیت مناسب به صورت پله ای در نقاط کم ریسک اقدام به خرید کنیم.

جدول تغییرات هفتگی