شاخص کل تهران در آخرین روزکاری خود با کاهش 2599.63 واحدی خود به عدد 1397311 واحد رسید و شاخص کل هموزن نیز با افزایش 740.23 واحدی خود به عدد 369099.94 واحد رسید. میانگین ارزش معاملات خرد هفته اول دی 4115 میلیارد تومان است که به نسبت هفته گذشته با رشد همراه بوده.

در روز آخر این هفته 455 میلیارد تومان خروج پول حقیقی از بازار داشتیم که 186 میلیارد تومان آن از نماد هایی با ارزش کمتر از 40 هزار میلیارد تومان و 269 میلیارد با ارزش بیشتر از 40 هزار میلیارد تومان بوده است.

برای بازگشت اعتماد به بازار نیازمند افزایش بیشتر ارزش معاملات خرد هستیم و همچنین خروج پول از صندوق های با درآمد ثابت که متاسفانه در روز چهارشنبه شاهد ورود 164 میلیارد تومان به صندوق های قابل معامله با درآمد ثابت بودیم. در صورت بازگشت اعتماد به بازار بهتر است وارد سهام هایی شویم که از سقف 99 خود عبور نکرده باشند و توانسته باشند الگوی قابل اطمینانی بسازند درضمن سهامی که ریزش قیمتی عمیقی را از مرداد ۹۹ داشته اند و در حال حاضر یک الگوی موثق ساخته اند بعلت ریزش زیاد انتظار برگشت پرقدرت را نداریم.

در بازه چند ماهه کاهش نرخ بهره بین بانکی و افزایش نرخ سامانه نیما و همچنین قیمت نفت می تواند باعث بهبود سود شرکت ها و در نتیجه باعث رشد سودآوری شرکت ها شود که خود باعث رشد شاخص کل خواهد شد.

و اما در بازار فعلی درکوتاه مدت، از فرصت های نوسانی سهام استفاده خواهیم کرد و میتوانیم شاخص 1450 هزارواحد در گام اول را شاهد باشیم(درصورت شکست کانال نزولی) و در میانمدت همچنان امیدوار و منتظر بازگشت اعتماد به بازار با تغییر در عوامل گفته شده و سایر پارامترهای تاثیر گذار خواهیم بود.

جدول تغییرات هفتگی