شاخص کل بورس تهران در معاملات آخرین روز کاری هفته با افزایش 40651.3 واحدی به 1359011 واحد رسید و شاخص کل هم وزن نیز با افزایش 9554.5 به 357763.7 رسید. روز چهارشنبه برآیند ورود و خروج پول به بازار بلاخره مثبت شد بطوریکه حدود ۲۴۰ میلیارد تومان ورود پول حقیقی ها به سهام داشتیم و خروج 290 میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق های قابل معامله با درآمد_ثابت را شاهد بودیم.

تداوم ابطال این واحدهای صندوق های درآمد ثابت و ورود پول به سهام از نشانه های کمی امیدوار کننده از آشتی حقیقی ها با بازار بورس میتواند باشد.

برای اینکه افزایش محسوس نمادهای با دامنه قیمت مثبت و بیشتر شدن ارزش معاملات حقیقی را داشته باشیم فقط نیازمند برگشت اعتماد به بازار میباشد درصورت وقوع این حالت بهتر هست سراغ آن دسته از سهامی برویم که قیمتشان از  سقف ۹۹ گذر نکرده اند و اصلاح‌شان بیشتر زمانی بوده تا قیمتی و توانسته اند الگوی قابل اطمینان بسازند و مورد دوم  سهامی که ریزش قیمتی عمیقی را از مرداد ۹۹ داشته اند و در حال حاضر یک الگوی موثق ساخته اند در خصوص مورد دوم بعلت ریزش زیاد انتظار برگشت پرقدرت را نداریم.

در بازه چند ماهه کاهش نرخ بهره بین بانکی و افزایش نرخ سامانه نیما و همچنین قیمت نفت می تواند باعث بهبود سود شرکت ها و در نتیجه باعث رشد سودآوری شرکت ها شود که خود باعث رشد شاخص کل خواهد شد.

و اما در بازار فعلی درکوتاه مدت، از فرصت های نوسانی سهام استفاده خواهیم کرد ومیتوانیم  شاخص 1450 هزارواحد در گام اول را شاهد باشیم و در میانمدت همچنان امیدوار و منتظر بازگشت اعتماد به بازار با تغییر در عوامل گفته شده و سایر پارامترهای تاثیر گذار خواهیم بود.

جدول تغییرات هفتگی