بعد از ۱۶ سال توقف، مجوز تاسیس کارگزاری‌ها به منظور کمک به بازار سهام توسط سازمان بورس به تصویب رسید.

چند سالی است که صدور مجوز برای کارگزاری‌ها صادر نشده است. حالا در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰، به منظور توسعه و تقویت جایگاه نهادهای مالی در بازار سرمایه و ارائه خدمات بهتر به سرمایه گذاران در بازار سرمایه، با توجه به تقاضای فعالان بازار در خصوص تاسیس شرکت کارگزاری، دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

علیرضا باغانی خبرنگار هم در توییتی از جلسه خود با رئیس سازمان بورس خبرداد. او در این توییت صدور مجوز کارگزاری‌ها پس از ۱۶ سال توقف در مرداد ماه امسال و انتشار صورت‌های مالی زیرمجموعه سازمان بورس را اعلام کرد که در دستور کار رئیس سازمان قرار گرفته است.

منبع: تجارت نیوز