رییس دفتر رییس جمهور با اعلام صدور مجوز فعالیت شب تا صبح صنایع مهمی مانند سیمان و فولاد، وعده برق مجانی با هدف جبران کاهش تولید داد!

محمود واعظی درباره قطعی برق صنایع سنگین چون فولاد و سیمان و تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ محصولات این صنایع، گفت: این وضعیت موقت و ناشی از افزایش دما بود و چهارشنبه گذشته، دولت تصمیم خوبی گرفت و قرار شد به برخی صنایع مانند سیمان و فولاد مجوز فعالیت شب تا صبح فعالیت داده شود.

وی ادامه داد: قطع برق صنایع ، موقتی و با هدف جلوگیری از خاموشی منازل مسکونی بود و به سرعت تمهیدات لازم برای برق مجانی و جبران کاهش تولید  انجام می‌شود.

واعظی درباره واگذاری معادن راکد هم توضیح داد: برخی افراد معادن بدون استفاده داشتند و فقط اسم‌ آنها بر روی معادن بود. به همین دلیل از سال گذشته  مقرر بوده معادن فعال شده یا به شخص دیگری واگذار شود که منافع استخراج برای دولت بعد خواهد بود. همه این اقدامات هم شفاف و علنی بوده و هیچ پنهان کاری وجود ندارد.

منبع:ایرنا