معاون اقتصادی روحانی:

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای یک ماه تمدید شد

 

معاون اقتصادی رئیس جمهور مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا برای تمدید یک ماهه مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به دلیل وضعیت قرمز اکثر شهرای بزرگ خبر داد.

محمد نهاوندیان در حاشیه جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا، ضمن تشکر از تحمل اصناف در رعایت دستورالعمل ها و محدودیت های کرونایی، گفت: به دلیل وضعیت قرمز بسیاری از شهرها، اظهارنامه مالیاتی شرکت‌ها و موسسات در موعد مقرر دچار کندی شده‌ است.

وی ادامه داد: بنابراین در حالی سال گذشته مهلت اظهار نامه مالیاتی دو ماه تمدید شد که با تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا، موعد مقرر مالیات‌های مستقیم سال جاری و رسیدگی به سنوات قبل، یک ماه تمدید شد.

منبع: بورس پرس