تامین مالی اقتصاد در سال ۱۳۹۹ از بازار سرمایه حدود ۳۴۸ هزار میلیارد تومان بود و در این میان و حدود ۱۸۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی از طرف دولت فروخته شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۴۸ هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه انجام شده است که این رقم، نسبت به سال قبل از آن که ۱۴۷ هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام شد، رشد قابل توجهی داشته است.

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال گذشته حدود ۱۸۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی از طرف دولت و ۳۷ هزار میلیارد تومان اوراق از طرف بخش غیردولتی به فروش رفت. در سال ۱۳۹۸ تنها ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار سرمایه فروخته شد.

حقوق صاحبان سهام شامل افزایش سرمایه و عرضه اولیه نیز ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال ۱۳۹۸ با رقم ۴۷ هزار میلیارد تومان، تقریبا ۳ برابر شده است.

منبع: تجارت نیوز