مشاور عالی حقوقی فدراسیون فوتبال از اعاده دادرسی در پرونده بدهی به شستا خبر داد.

غلامرضا رفیعی مشاور عالی حقوقی رئیس فدراسیون فوتبال در مصاحبه با سایت رسمی فدراسیون اظهار داشت: رئیس فدراسیون فوتبال و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نسبت به حکم پرونده شستا و تملک ساختمان‌های فدراسیون و پرسپولیس از ریاست قوه قضاییه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (تجویز اعاده دادرسی) کرده‌اند.

وی افزود: در پی تملک ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس توسط شرکت شستا که به نظر فدراسیون، رأی دادگاه محترم و اقدامات شستا در استفاده از چک تضمینی منطبق با موازین قانونی، شرعی و عادلانه نبوده است، درخواست تجویز اعاده دادرسی ریاست فدراسیون و مدیرعامل پرسپولیس تقدیم دفتر ریاست قوه قضاییه شد. همچنین اقداماتی که شرکت شستا در حق فدراسیون و پرسپولیس انجام داده و به ریاست سازمان بازرسی کل کشور، ریاست دیوان محاسبات نیز اعلام شده است.

مشاور عالی حقوقی رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: متأسفانه در اقدامی که مغایر با رویه قضایی محاکم و مبانی شرعی و قانونی است، دادگاه محترم صادرکننده حکم، علاوه بر محکومیت فدراسیون به پرداخت دو میلیون یورو به نرخ روز ارز در زمان اجرای حکم، دستور پرداخت میلیاردها تومان خسارات تأخیر تادیه ارزی را نیز صادر کرده است که‌ در نتیجه اجرای آن حکم، ساختمان فدراسیون و پرسپولیس با دستور دادگاه به نفع شستا تملک شده و فدراسیون فوتبال و پرسپولیس در شدیدترین مضیقه و تنگنای تاریخ فوتبال ایران قرار گرفته‌اند. ریاست محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور استحضار و اشراف کامل دارند که خسارات تأخیر تادیه ارزی برخلاف موازین قانونی و شرعی است و رویه محاکم در زمانی که عین ارز خارجی به نرخ روز ارز مورد مطالبه است، دیگر به آن خسارات تأخیر تادیه تعلق نمی‌گیرد، زیرا قیمت ارز، همواره بر اساس نرخ تورم افزایش می‌یابد.

«متاسفانه در حین صدور حکم و اجرای آن توسط اجرای احکام مجتمع قضایی شهید صدر، مبلغ ۲۹ میلیارد تومان پرداختی نقدی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال به حساب شستا نیز مورد محاسبه قرار نگرفته و موضوع رفع تعهد ارزی شستا در مقابل بانک مرکزی به استرداد ارز حاصل از صادرات نیز مورد توجه دادگاه محترم و اجرای احکام قرار نگرفته است». رفیعی با بیان این جمله اظهار داشت: در حالی که از روز رفع تعهد ارزی شرکت شستا، بدهی فدراسیون فوتبال به نرخ روز ارز در همان روز، به ریال ایران تبدیل شده است و دقیقاً بر همین اساس شرکت شستا مبلغ ۲۹ میلیارد تومان را در چند مرحله از فدراسیون و وزارت ورزش دریافت کرده و در دفاتر قانونی طرفین ثبت شده بود.

وی ادامه داد: متاسفانه شرکت شستا در یک اقدام غیرقانونی، اقدام به مطالبه تمام وجه چک تضمینی ارزی به نرخ روز اجرای حکم به انضمام خسارات تأخیر تادیه ارزی کرده است که در نتیجه عدم توجه به دفاعیات فدراسیون، منجر به صدور و اجرای حکم صادره و ایجاد بحران حاضر برای فدراسیون و باشگاه پرسپولیس شده است. این کم لطفی شستا در حق فوتبال ایران، هرگز از ذهن طرفداران فوتبال ملی و پرسپولیس پاک نخواهد شد. اکنون رئیس فدراسیون و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از ریاست قوه قضاییه استمداد کرده‌اند که وفق موازین قانونی نسبت به حکم صادره توسط دادگاه عمومی حقوقی تهران اعاده دادرسی را بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تجویز کرده تا حقوق فدراسیون و باشگاه پرسپولیس اعاده شود.

منبع:ایلنا