چهارشنبه ۲۳ تیر ماه انجام می شود:

عرضه اولیه سهام شرکت سپید ماکیان (نماد سپید)

 

عرضه اولیه سهام شرکت شرکت سپید ماکیان با (نماد سپید) در بورس تهران، روز چهارشنبه مورخ ۲۳ تیر ۱۴۰۰ انجام می شود.

به نقل از بورس تهران، روز چهارشنبه مورخ ۲۳ تیرماه، تعداد ۱۵۰ میلیون و ۷۵۰ هزار سهم معادل ۱۵ درصداز سهام شرکت “سپید ماکیان” به عنوان ﭘﺎﻧﺼﺪ و هفتاد و دومین شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش “زراعت و خدمات وابسته ” و طبقه “پرورش طیور ” در فهرست نرخ‌های بازار دوم و در نماد ” سپید ” به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد.