در جلسه معاملاتی امروز یکشنبه ۲۰ تیر ماه در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، ۳۰ هزار کیلووات ساعت برق توسط شرکت‌ تولید برق پرند مپنا، برای دوره تحویل ماهانه مرداد ۱۴۰۰ عرضه خواهد شد.

در جلسه معاملاتی دیروز نیز در تابلوی سلف موازی استاندارد برای قراردادهای با سررسید یکسال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی ایران، در نماد (سحرا۰۲۱) ۶۶ هزار و ۱۹۳ قرارداد با ارزشی بالغ بر ۱۹۵ میلیارد و ۲۹۳ میلیون و ۸۴۱ هزار و ۴۱۰ ریال و در نماد (سنفت۰۰۹) ۵۵۰۰ قرارداد با ارزش ۸۶ میلیارد و ۵۳ میلیون ریال معامله شد.

خاطر نشان می شود، در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشی برق) نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۱۶، ۱۷ و ۱۸مرداد ۱۴۰۰ و نمادهای بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ گشایش یافتند.

همچنین در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشی برق) نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۲۳ تیر ۱۴۰۰، پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف و فرآیند تحویل آن ها آغاز شد.