شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی اعلام کرد:

افزایش سرمایه شستا ثبت شد

 

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی از ثبت افزایش سرمایه خبرداد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل اندوخته مبلغ ۶۲۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

منبع: بورس نیوز