نرخ سود بین بانکی در ادامه مسیر کاهشی به مرز ۱۸ رسید.

بر اساس گزارش بانک مرکزی از نرخ سود بین بانکی که روند کاهشی به خود گرفته است، در ادامه این مسیر به ۱۸.۱۲ درصد کاهش یافت. نرخ همچنان بالای ۱۸درصد است اما بالاخره بعد از مدتها، از نیمه بالای کانال مذکور فاصله قابل توجهی گرفته است. ادامه مسیر کاهشی این نرخ، خبر مهمی برای بازار سرمایه خواهد بود.

منبع: بیدار بورس