صندوق بین المللی پول تصویب کرد:

تخصیص بزرگترین حق برداشت مخصوص صندوق بین المللی پول از اول شهریور

 

صندوق بین المللی پول، بزرگترین تخصیص حق برداشت مخصوص با ۶۵۰ میلیارد دلار و برای کمک به اقتصاد دنیا را تصویب کرد که از اول شهریور اجرا می شود.

صندوق بین المللی پول با صدور بیانیه ایی اعلام کرد: شورای حکام صندوق بین المللی پول حق برداشت مخصوص (SDR یعنی دارایی پولی صوری برای جبران کمبود نقدینگی بین المللی) 650 میلیارد دلاری برای کمک به اقتصاد جهانی و افزایش نقدینگی که به دلیل کرونا به شدت آسیب دیده ، تصویب کرد.

در این رابطه کریستالینا جورجیوا مدیرعامل صندوق بین المللی پول گفت: این تصمیم تاریخی و بزرگترین تخصیص حق برداشت مخصوص در عمر صندوق بین المللی پول بوده و واکسنی در بازوی اقتصاد جهانی در بحران بی سابقه است. تخصیص این وجوه به نفع همه اعضا خواهد بود و نیاز جهانی بلندمدت به ذخایر را برطرف و اعتماد سازی، انعطاف پذیری و ثبات اقتصاد جهانی را تقویت می کند.

صندوق بین المللی پول همچنین تأکید کرد که این تصمیم 23 آگوست ( اول شهریور) اجرا و SDR های تازه ایجاد شده ، متناسب با سهمیه ها به کشورهای عضو صندوق بین المللی پول به عنوان اعتبار تخصیص داده می شود. همچنین حدود 275 میلیارد دلار به بازارهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه از جمله کشورهای کم درآمد کمک خواهد شد.

منبع: بورس پرس