بورس کالا زمان انجام فرآیند تحویل قراردادهای آتی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس سررسید مردادماه ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالا با صدور اطلاعیه ای زمان انجام فرآیند تحویل قراردادهای آتی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس سررسید مرداد ماه را اعلام کرد.

براین اساس، فرآیند تحویل در قراردادهای آتی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس سررسید مرداد ماه روز چهارشنبه 20 مرداد انجام خواهد شد. کلیه مشتریان فروشنده و خریدار دارای موقعیت تعهدی باز، موظفند طبق ضوابط اعلام شده جهت انجام فرآیند تحویل اقدام کنند.

هر قرارداد آتی صندوق طلا شامل 1000 واحد سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس است. کلیه مشتریان فروشنده تا 20 مرداد زمان دارند اقدام به تامین واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس در کد سهامداری کنند. از این رو به ازای هر موقعیت تعهدی باز فروش در قرارداد آتی باید 1000 واحد سرمایه گذاری صندوق پشتوانه طلای لوتوس تامین شود.

مشتریان خریدار نیز باید حداکثر تا 15 دقیقه پس از اتمام بازار در روز چهار شنبه 20 مرداد اقدام به تأمین وجه ارزش قرارداد متناسب با تعداد موقعیت های تعهدی باز در حساب عملیاتی کنند و گواهی آمادگی تحویل را طبق مهلت تعیین شده در مشخصات قرارداد ارائه کرده باشند.

مبنای محاسبه قیمت نقدی نیز در محاسبات جرایم نکول قراردادهای آتی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس، قیمت پایانی نماد در آخرین روز معاملاتی قراردادهای آتی در نظر گرفته شده است.

منبع: بورس پرس