سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اعضای این کمیسیون با توجه به برنامه‌های مکتوب ارائه شده، با اکثریت آرا، وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد را به عنوان گزینه مطلوب ارزیابی کردند.

براساس این گزارش، از دقایقی قبل هم بررسی صلاحیت احسان خاندوزی در مجلس شروع شده وی برنامه هایی چون  فعال  کردن ستاد اقتصادی دولت ، اعمال اصلاحاتی در مالیات ، گمرک ، تامین مالی ، قانون بازار سرمایه ، صنعت بیمه ، خزانه داری ، محیط کسب و کار و مناطق ازاد ، بهبود شفاف سازی و مدیریت تعارض منافع ، مدیریت بدهی های دولت دارد .