طبق آخرین وضعیت عملکرد صندوق توسعه،میزان سپرده‌گذاری منابع ریالی در بانک‌ها به بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده و عمده تسهیلات از محل صندوق به صورت ارزی پرداخت می‌شود.

میزان سپرده‌گذاری منابع ریالی صندوق توسعه ملی در بانک‌ها به بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده و عمده تسهیلات از محل صندوق به صورت ارزی پرداخت می‌شود اما بخشی از آن با تبدیل ارز به ریال صورت می‌گیرد.

بر اساس این گزارش،بررسی آخرین وضعیت عملکرد صندوق توسعه از ابتدای تاسیس تاکنون نشان می‌دهد در حوزه تسهیلات ریالی تا پایان سال ۹۳، حدود ۱. ۲۱ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق در قالب قراردادهای عاملیت ریالی با بانک‌های عامل منعقد شده است.

از سال ۹۰ تا ۹۳ از محل این نوع قراردادها ۸. ۱۱ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۳ هزار طرح معرفی‌شده از سوی بانک‌ها اختصاص یافته و به حساب آنها واریز شده اما از سال ۹۴ تاکنون صندوق برای سپرده‌گذاری ریالی در بانک‌های خصوصی، دولتی و موسسات مالی اقدام کرده‌ است. در این راستا تا پایان سال ۹۹ بالغ بر ۵. ۶۲ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر منابع ارزی صندوق به بانک‌ها و موسسات سپرده‌پذیر برای انجام تکالیف تخصیص داده شده است.

از مبلغ سپرده‌گذاری‌شده، ۸. ۵۲ میلیارد تومان معادل ۸۴ درصد مربوط به اجرای قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و  قانون بودجه است.

حدود ۷. ۹ هزار میلیارد تومان معادل ۱۶ درصد هم به اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری اختصاص پیدا کرده است.

این صندوق از سال ۹۰ تاسیس شده است و براساس قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، سالانه سهمی از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آن در راستای توسعه کشور و به منظور ذخیره‌ برای نسل آینده بر اساس ضوابط تعیین‌شده برای تامین مالی طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در قالب تسهیلات ارزی و ریالی در اختیار بخش‌های مختلف قرار می‌گیرد.

منبع: ایسنا