رئیس‌جمهور، اولویت اصلی دولت را مهار کرونا و ارتقا وضعیت بهداشتی اعلام کرد و گفت: ثبات اقتصادی، تقویت معیشت مردم و تقویت فضای کسب و کار اولویت بعدی است.

ابراهیم رئیسی در جلسه علنی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، درباره اولویت های اصلی دولت سیزدهم گفت: برنامه آنی و فوری با محوریت مشکلات پیش روی دولت تهیه شده است. همچنین برنامه میان مدت و بلند مدتی هم وجود دارد که به زودی در اختیار نخبگان و نمایندگان قرار می گیرد. اولویت اول، مهار کرونا، ارتقا وضعیت بهداشتی در کشور، تسریع واکسیانسیون عمومی، اجرای پروتکل ها و ارتقای سطح درمان است.

وی افزود: ثبات اقتصادی، بهبود شاخص های کلان، تقویت معیشت مردم و تقویت فضای کسب و کار اولویت بعدی است. وضعیت فعلی نتیجه گره زدن اقتصاد به خواست دیگران، شرطی کردن اقتصاد و مشکلاتی از این دست است. تورم بالای ۴۴ درصد مرکز آمار یا بیش از ۵۵ درصد بانک مرکزی، کسری بودجه،افت ارزش پول،کاهش قدرت خرید مردم،رشد نقدینگی و بدهی دولت از جمله این مسائل هستند که حل آنها امکان پذیر است و نیاز به برنامه ،نیروی کارآمد و پیگیری و نظارت بر اجرا دارد.