وزیر پیشنهادی صنعت اعلام کرد:

برنامه ها و اولویت های به شدت تاکیدی و چند وعده برای دو صنعت خودرو و معدن

 

وزیر پیشنهادی صنعت با اشاره به اجرای دو جمله از برنامه ۲۰ هزار صفحه ای ۸ سال گذشته، اولویت های به شدت تاکیدی را اعلام کرد و وعده هایی برای دو صنعت خودرو و معدن داد.

رضا فاطمی امین یکی از ۱۹ وزیر پیشنهادی دولت آینده ( دارای سوابقی چون معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت  ، عضو هیأت عامل ایدرو، مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی و…) با اشاره به برنامه راهبرد توسعه صنعتی هنگام حضور به عنوان معاون برنامه ریزی وزارت صنایع دولت احمدی نژادبه ایرنا اعلام کرد: هر چند برنامه ۲۰ هزار صفحه ای سال های ۹۰ و ۹۱ و هنگام ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی در دولت بعد مورد استقبال قرار گرفت اما کاملا” اجرایی نشد.

حتی نعمت زاده وزیر وقت صنعت دولت یازدهم ، بعد از بازنگری برنامه اعلامی اقدام به ارایه به مجلس کرد اما برنامه ناپذیری سیستم اجرایی سبب عدم اجرا شد.

دو جمله ایی بعد از ۸ سال غفلت ، عملی خواهد شد !

آن برنامه در دو جمله مشخص کردن اولویت های تولید و صادرات و اصلاح زیرساخت های نرم و زیرساخت های نهادی به منظور حرکت اقتصاد، خلاصه می شد اما بعد از گذشت هشت سال هنوز آن ۲ دو جمله به قوت خود باقی است و باید در همین راستا حرکت کرد.

به طور مثال یکی از اولویت ها، تمرکز بر توسعه تجهیزات و وسایل الکترونیکی بود. زیرا علاوه بر ارزش افزوده بالا، اشتغال تخصصی صنعتی نیز ایجاد می کرد و تجارت جهانی نیز به این سمت و سو حرکت کرده بود. بررسی آمار رشد تجارت جهانی حاکی از درست بودن این پیش بینی است. به طوری که حجم تجارت تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی بیش از ۱.۵ برابر تجارت جهانی نفت است.

برنامه اولیه وزارت صنعت با ۳۶ طرح و دو اولویت به شدت تاکیدی

بنابراین در صورت حضور در وزارت صنعت، یکی از برنامه های اولیه بروز رسانی و اجرای برنامه راهبرد توسعه صنعتی خواهد بود که ۳۶ طرح هم تعریف شده تا با تغییر رویکرد حکمرانی و ساز و کارهای عملیاتی، وزارتخانه هوشمند ایجاد شود. علاوه براین باید در همه زمینه های تولیدی به دنبال حل و فصل مسائل کسب و کار مانند اصلاح ساز و کار مالیاتی بود.

ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد از دو منظر متغیرها و قوانین و مقررات به همراه بهبود محیط کسب و کار، دو اولویت به شدت تاکیدی است که برای همه واحدهای اقتصادی دنبال خواههد شد. به طور خاص نیز اولویت ها در سه بخش ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، الکتریکی و الکترونیکی و وسایل حمل و نقل خواهد بود که پیشران توسعه اشتغال، صادرات و تولید هستند.

سه چالش صنعت خودرو و وعده تولید ۱.۶ و ۳ میلیونی محصولات

صنعت خودرو هم سه چالش زیان انباشته شرکت ها، کیفیت پایین تولیدات و قیمت دارد که به آن معنی نیست که باید این صنعت کنار گذاشته شود. برخی معتقد به حذف صنعت خودرو و اقدام به واردات هستند که نادرست است.  برعکس صنعت خودرو ، ظرفیتی تبدیل شدن به افتخار ملی را دارد و با برنامه ۲ ساله ، تحول جدی ایجاد خواهد داشت که اوج آن سال ۱۴۰۴ خواهد بود.

باید همزمان به تقویت رقابت، اصلاح ساز و کارهای مدیریتی و اقتصادی و افزایش تولید خودروسازان پرداخت. بنابراین سال آینده ۱.۶ میلیون دستگاه تولید خواهد شد و سال ۱۴۰۴ به سه میلیون دستگاه خواهد رسید که ۳۰ درصد محصولات معادل حدود یک میلیون دستگاه هم صادر خواهد شد.

پیش بینی رشد قابل توجه معدن با تمرکز بر سه موضوع

بخش معدن هم اهمیت زیادی دارد و یکی از محورهای اهمیت، وجود ذخایر معدنی و پراکندگی در سراسر ایران است. همین خصیصه سبب می شود تا توسعه بخش معدن فقط معطوف و متمرکز بر چند نقطه ایران نباشد بلکه گردش اقتصادی و اشتغال سراسری رخ دهد. بنابراین رشد قابل توجه این صنعت با تمرکز بر سه موضوع اکتشاف، استخراج و فرآوری پیش بینی شده است.

ایران در زمینه اکتشافات بسیار عقب بوده و برای این قسمت، برنامه دو ساله از جمله تهیه نقشه های زمین شناسی در مقیاس یک بیست و پنج هزارم طراحی شده تا در اختیار عموم قرار داده شود. برای حل مشکل ماشین آلات و دریافت حقوق دولتی بخش استخراج هم برنامه هایی طراحی شده است.

برنامه ریزی برای فرآوری و توسعه نیز دیگر محوری است که در بخش معدن دنبال خواهد شد تا منجر به کاهش خام فروشی شود.