از دوم شهریور:

حجم مبنای شرکت های حاضر در بازار پایه تغییر کرد

 

فرابورس از لحاظ حداکثر حجم مبنای نیم درصدی سرمایه شرکت های حاضر در بازار پایه از دوم شهریور خبر داد.

معاون نظارت بازار شرکت فرابورس اعلام کرد: بر اساس مصوبه هیات مدیره این بورس، حداکثر حجم مبنا از سه شنبه دوم شهریور در نمادهای مندرج در بازار پایه معادل نیم درصد سرمایه شرکت لحاظ خواهد شد.

سایر رویه‌های محاسباتی مرتبط با حجم مبنا که در این اطلاعیه به آن اشاره نشده مانند قبل به قوت باقی خواهد ماند.