شرکت بورسی گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری درباره عرضه اولیه و جابجایی سهام شرکت تازه وارد فرابورسی (مدیریت) دست به شفاف سازی زد .

 

گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری که 26 خرداد سال جاری با ۲۹۹ تومان ، کشف قیمت و در بورس حضور یافته ، درباره عرضه اولیه و جابجایی سهام شرکت تازه وارد فرابورسی سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری دست به شفاف سازی زد و برای یک ساعت از تابلو معاملات دور شد.

براساس “ومدیر” که از زمان عرضه اولیه تا چهارشنبه گذشته به بازدهی 59 درصدی سهام رسیده ، اعلام کرد: در 20 مرداد (چهارشنبه گذشته)، 210 میلیون سهم شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری ( با نماد مدیریت ) به خالص 104 میلیارد و 557 میلیون تومان توسط شرکت کارگزاری صبا جهاد طی فرآیند عرضه اولیه ، واگذار و 15 میلیون سهم مانده در 23 مرداد عرضه خواهد شد . همچنین 15 درصد از سهام جهت فعالیت‌های بازارگردانی به بازارگردان سهم منتقل می‌ شود.

درصد مالکیت شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری در شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری پس از عرضه 30 درصدی به 31 درصد تقلیل یافته است.

همچنین (ومدیر) در راستای حمایت از سهام (مدیریت) نسبت به انتشار225 میلیون برگ اوراق اختیار فروش تبعی با نرخ اعمال 6.028 ریال (20 درصد بازدهی یک ساله نسبت به روز عرضه) با تاریخ اعمال 19 مرداد سال آینده اقدام کرده است.