اصلاح دستورالعمل حاکمیت شرکتی رقم می زند؛

عملکرد قانونمندتر و منظم تر شرکت های بورسی و فرابورسی

 

شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس با ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، عملکردی قانونمندتر داشته و ساختارهای نظارت و هدایت شرکت‌ها منظم‌تر خواهد شد.

رییس اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به بحث اصلاح دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای شرکت های بورسی و فرابورسی گفت: پیگیری برای اصلاح دستورالعمل حاکمیت شرکتی در حال انجام است و از سال های گذشته تاکنون برای اجرای آن گام های مهمی برداشته شده است.
سید مصطفی علوی در این باره اظهار کرد: اصلاح این دستورالعمل در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، سهامداران خرد و سایر ذی‌نفعان بازار سرمایه، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه برای بازاری شفاف موثر خواهد بود.
او افزود: براساس این دستورالعمل، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس عملکردی قانونمندتر داشته و ساختارهای نظارت و هدایت شرکت‌ها منسجم تر خواهد شد. این موضوع به شکل‌گیری ساختاری مناسب در راستای حمایت از سهامداران خرد در آینده نزدیک می‌انجامد.
رییس اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری مالی با بیان اینکه در حال حاضر کارگروهی در مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس , تجارب کشورهای پیشرو در این حوزه را بررسی و اصلاحات لازم را انجام داده , اشاره کرد که در این راستا نظرات خبرگان و ناشران نیز دریافت خواهد شد تا این دستورالعمل اثربخشی بیشتری داشته باشد و با اجرای کامل و دقیق آن شفافیت بیشتری ایجاد شود.

منبع: سنا