هیات دولت با افزایش سرمایه بانک مرکزی برای رساندن سرمایه از ۶.۳ به ۶.۹ هزار میلیارد تومان از محل اندوخته احتیاطی موافقت کرد.

جلسه هیات دولت به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار و با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر افزایش سرمایه از محل اندوخته احتیاطی موافقت شد. بر این اساس، سرمایه این بانک از 6.3 به 6.9 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.

همچنین پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر تهاتر مطالبات و بدهی های دو شرکت خصوصی با دولت تصویب شد. به موجب این مصوبه، مطالبات شرکت های پرشیان انرژی جی و پرشیان فولاد از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق تهران با بدهی آنها به سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی به مبلغ بیش از 142.9 میلیارد تومان تهاتر می شود.

منبع: بورس پرس