با ۱۵ درصد در فرابورس:

نهمین عرضه اولیه سال قطعی شد / نقدینگی مورد نیاز + معرفی (مدیریت)

 

شرایط عرضه اولیه ۱۵ درصد از سهام سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری مشخص شد تا این شرکت ۱۵۰ میلیارد تومانی چهارشنبه این هفته ، عنوان دار نهمین شرکت جدید سال شود.

با ورود به سومین هفته پنجمین ماه از سال جاری در حالی تاکنون عرضه اولیه سهام 8 شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان، تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان، صنعت غذایی کورش، لیزینگ کارآفرین، گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری، محصولات کاغذی لطیف، سپید ماکیان و سرمایه گذاری هامون صبا انجام شده که پس از سه هفته، نهمین سهم جدید هم وارد بازار می شود.

به این ترتیب، 14 درصد از سهام سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری شامل 210 میلیون سهم با محدوده قیمت 4566 تا 5023 ریالی هر سهم و سهمیه 420 سهمی هر فرد حقیقی و حقوقی در بازار اول معاملات فرابورس عرضه اولیه می شود که به نقدینگی 211 هزار تومانی نیاز است. همچنین یک درصد دیگر معادل 15 میلیون سهم روز شنبه 23 مرداد با قیمت ثابت کشف شده در فرآیند عرضه اولیه صورت می گیرد.

براین اساس، زمان سفارش گیری سهام “مدیریت”روز چهارشنبه 20 مرداد اعلام شده، مدیر عرضه شرکت کارگزاری صبا جهاد و متعهدین خرید سرمایه گذاری صبا تامین و سرمایه گذاری هامون صبا هر کدام به میزان 25 درصد سهام قابل عرضه در روز عرضه اولیه هستند.

طبق بررسی های بورس پرس، سرمایه این شرکت در بدو تاسیس 10 میلیون تومان بوده و طی سه مرحله افزایش سرمایه به 150 میلیارد تومان رسیده است. در ترکیب سهامداری این شرکت با 18 نیروی انسانی، گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری با 66 درصد و سرمایه گذاری آتیه صبا 34 درصد سهام حضور دارند.

موضوع فعالیت شرکت شامل سرمایه گذاری در سهام؛ صندوق های سرمایه گذاری؛ اوراق مشارکت و سایر انواع اوراق بهادار به منظور کسب انتفاع، سرمایه گذاری در مسکوکات؛ فلزات گرانبها ؛گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز، سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع، ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه اعم از تضمین نقدشوندگی و بازارگردانی اوراق بهادار؛ تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ مشارکت در ارکان صندوق های سرمایه گذاری و دارای سال مالی منتهی به آذر است.