طبق دستورالعمل تنظیم بازار پسماند:

شورای رقابت فروش پسماند از طریق بورس کالا را تصویب کرد

 

شورای رقابت، دستورالعمل تنظیم بازار پسماند مبنی بر معرفی بورس کالا به عنوان اصلی ترین بستر فروش به شیوه مزایده عمومی مواد قابل بازیافت بصورت تفکیک شده و قابل فروش را تصویب کرد.

شورای رقابت طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ به دلیل انحصاری تشخیص دادن بازار پسماند در حوزه جمع آوری و دسترسی فعالان صنعت بازیافت به انواع پسماند قابل بازیافت، دستورالعمل تنظیم بازار پسماند را تصویب کرد.

براساس ماده ۲ دستورالعمل تنظیم بازار پسماند، شهرداری ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط مکلفند در مرحله انتخاب یا صدور مجوز برای اشخاص حقیقی و حقوقی برای جمع آوری زباله و پسماند با اعلام عمومی و اخذ پیشنهاد از سوی کلیه داوطلبین واجد شرایط به نحو رقابتی و با ضوابط قانونی مشخص اقدام و مجوز یا پروانه صادره را صرفا در محدوده جغرافیایی و زمانی محدود و معین صادر کنند. ضروری است کلیه مجوزهای صادره با ذکر جزئیات وظایف و تکالیف و محدوده مکانی و زمانی اشخاص دارای مجوز به صورت کاملا واضح و شفاف اعلام عمومی شود.

در ماده ۳ این دستورالعمل، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مجوز یا پروانه جمع آوری پسماند را کسب کرده اند مکلفند مواد قابل بازیافت را تفکیک و بصورت قابل فروش و واگذاری، منحصرا از طریق سامانه های بورس کالا یا سامانه های دیگری که با همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و اتحادیه صنایع بازیافت ایجاد می شود به طریق مزایده عمومی و رقابت آمیز به واحدهای دارای پروانه بازیافت عرضه کنند.

در ماده ۴ دستورالعمل هر گونه واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از روش های مذکور ماده ۲ و هرگونه عرضه مواد جمع آوری شده و قابل استفاده و پسماند از سوی اشخاص دارای مجوز جمع آوری پسماند خارج از رویه مشروح در ماده ۳ به عنوان رویه ضد رقابتی سو استفاده از وضعیت اقتصادی مسلما توسط شورای رقابت رسیدگی خواهد شد.

براساس ماده ۵ دستورالعمل تنظیم بازار پسماند نیز تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار مرکز ملی رقابت، وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها)، وزارت صنعت، سازمان حفاظت محیط زیست، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتحادیه صنایع بازیافت به منظور نظارت بر اجرای این مصوبه و ساماندهی سامانه های لازم مطرح شده که باید در مرکز ملی رقابت تشکیل و هر سه ماه یکبار گزارش اجرای دستورالعمل و پیشنهادات اصلاحی را در زمان مقتضی جهت اتخاذ تصمیم به شورای رقابت ارائه کند.

منبع: بورس پرس