شنیده ها حکایت از آن دارد به دلیل مقاومت معاون اول رییس جمهور در مخالفت با وزیر اقتصاد پیشنهادی، ارسال فهرست کابینه به تاخیر افتاد و به چهارشنبه این هفته موکول شد .

در حالی نماینده مجلس از موکول شدن ارایه فهرست اعضای هیات دولت به چهارشنبه این هفته خبر داد که اقتصاد آنلاین اعلام کرد: اخبار موثق حکایت از آن دارد پس از تغییرات دقیقه ۹۰ ابراهیم رئیسی در فهرست وزرای اقتصادی که بدون هماهنگی محمد مخبر معان اول رییس جمهور انجام شد، قرار بود ۱۰ صبح امروز فهرست کابینه به مجلس ارایه شود.

اما با مقاومت وی خصوصا در مخالفت با وزیر اقتصاد پیشنهادی یعنی محمد هادی زاهدی وفا و رییس سازمان برنامه و بانک مرکزی که نیاز به تایید مجلس ندارند، ارسال فهرست کابینه به تاخیر افتاده است.

حتی مخبر با انتشار حکم معاون اولی خود هم مخالفت و اعلام کرده با این افراد نمی شود اقتصاد را در شرایط بحرانی فعلی مدیریت کرد.

گزینه مخبر برای وزارت اقتصاد، محمدرضا فرزین بود که برعکس گزینه رئیسی، مورد قبول اقتصاددانان است و کارنامه علمی و اجرایی قابل دفاعی دارد اما اطرافیان رئیسی با بهانه‌هایی ، فرزین را از فهرست کنار گذاشتند.

این درحالی است که برنامه اقتصادی دولت رئیسی را هم محمدرضا فرزین نوشته بود!