مصطفی میرسلیم نماینده مجلس:

بازار سرمایه نیاز به ارتقای آگاهی نمایندگان دارد

 

عضو کمیسیون اصل ۹۰ که یکی از مخالفان تصویب FATF بوده و چند واکنش دیرهنگام به وضعیت وخیم بورس داشته، مدعی داشتن سواد مالی نمایندگان مجلس شد!

مصطفی میرسلیم در حالی چند نوبت در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویبFATF مخالفت کرده و بعد از حدود 6 ماه از سقوط بورس ، واکنشی دیرهنگام داشته با تاکید بر ضرورت سواد مالی نمایندگان در بازار سرمایه به سنا گفت: نمایندگان ممکن است در این حوزه تخصص کمی داشته باشند اما با انتخاب مدیران شایسته می توانند به مطالبات مردم و سهامداران پاسخ صحیح دهند. نمایندگان باید با استفاده از تجربه متخصصان در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در جهت وضع قوانین حوزه بازار سهام و توسعه و رونق آن گام های اساسی بردارند.

وی افزود: تصمیم گیری در حوزه های تخصصی همچون بازار سرمایه نیاز به ارتقای آگاهی نمایندگان از عملکرد، گزارش ها، اخبار و اطلاعات بازار دارد تا بتوانند نسبت به اتخاذ تصمیم ها و سیاست گذاری های این حوزه بررسی های درست و دقیقی ارائه دهند.

میرسلیم ادامه داد: نمایندگان مجلس می توانند در همه زمینه های اقتصادی تخصص های مربوط به حوزه های مختلف را کسب کنند. با استفاده از مجموع امکانات موجود بخصوص مرکز پژوهش ها و متمرکز شدن بر دانشگاه ها می توان قدم های خوبی در جهت تصمیم گیری های درست و منطقی به ویژه بازار سرمایه و وضع قوانین آن برداشت.

منبع: بورس پرس