توسط سرمایه گذاری صبا تامین:

شرایط و قیمت انتشار اوراق اختیار فروش تبعی (وهامون) اعلام شد

 

سرمایه گذاری صبا تامین از شرایط و قیمت انتشار 450 میلیون برگ اوراق اختیار فروش تبعی برای سهم تازه وارد خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد.

براین اساس، صبا اعلام کرد: سرمایه گذاری صبا تأمین در راستای حمایت از سهام سرمایه گذاری هامون صبا نسبت به انتشار 450 میلیون برگ اوراق اختیار فروش تبعی با نماد وهامون 1 ت.ف 0105 و نرخ اعمال 2283 ریال (20 درصد بازدهی یک ساله نسبت به روز عرضه) با تاریخ اعمال 8 مرداد سال 1401 و دوره معاملاتی 6 مرداد سال 1400 تا 8 مرداد سال 1400 اقدام کرده است.

بنابراین گزارش، فرایند عرضه اولیه 15 درصد سهام سرمایه گذاری هامون صبا ششم مرداد انجام و هر سهم آن با کاهش آمار خریداران، 1902 ریال کشف قیمت شد. سرمایه گذاری صبا تامین پس از عرضه اولیه مالکیت 70 درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد.