بورس تهران از تغییر زمانبندی جلسه معاملاتی بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و اوراق بدهی از شنبه هفته آینده خبر داد.

نگار نظری مدیر عملیات بازار ابزارهای نوین بورس تهران اعلام کرد: پیرو بند ۷ صورت جلسه ۱۳ تیر هیات مدیره شرکت بورس و طبق تبصره ماده ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در این بورس، زمان بندی جلسه معاملاتی بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) و بازار اوراق بدهی از شنبه ۲۰ شهریور به شرح زیر تغییر می یابد.

رویه سفارش گیری و انجام معاملات طبق روال قبلی خواهد بود.