وزیر اقتصاد از تلاش برای رشد ۵۰ درصدی درآمدزایی از طریق مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه طی چهار سال خبر داد.

احسان خاندوزی در نشستی با مدیران عالی سازمان امور مالیاتی، ضمن تاکید بر ضرورت تحقق اهداف و برنامه های بالادستی گفت: سازمان امور مالیاتی به عنوان بازوی مهم درآمدزایی دولت در کنار سایر دستگاه ها باید تلاش کند در چهار سال پیش رو، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۵۰ درصد رشد دهد و دستیابی به این هدف باید از طریق مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه تحقق یابد.

وی افزود: دولت هم از شیوه‌های مالیات ستانی ناکارآمد سنتی و ناعادلانه که موجب اجحاف به گروه‌های مختلف اجتماعی می‌شود، آسیب دیده است.دوران بحث‌های نظری تمام شده و باید از کلیات و نظریه ها گذشت و اقدام کرد. سال‌های پیش‌ رو، سال های کار است.

خاندوزی ادامه داد: انتظار می رود، برنامه های اجرایی تحقق این اهداف، طی سه روز در دو لایحه برنامه های کوتاه مدت تا پایان سال جاری و بلند مدت تا پایان دولت در نشستی با ریاست سازمان امور مالیاتی بررسی و نهایی شود.