معاون فناوری های نوین و مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با تاکید بر راه اندازی کیف الکترونیک پول به بانک ها و شرکت های خدمات پرداخت الکترونیک ( PSP ) هشدار تعامل دادند.

مهران محرمیان در دیدار با مدیران شرکت‌های راهبر در زمینه کیف الکترونیک پول با اشاره به گذشت یک سال از تصویب مقررات کیف الکترونیک پول در شورای پول و اعتبار، گفت: تغییرات این حوزه طبق انتظارات بانک مرکزی نبوده و امید است این هم‌اندیشی آغاز فصل جدیدی از تحولات باشد.

وی افزود: در این راستا از هفته آینده برای شرکت‌های open loop، سوییچ تعامل‌پذیری فعال می‌شود و شرکت‌های close loop نیز باید به تدریج وارد فرآیند ارایه خدمات به مشتریان شوند. شرکت‌های PSP هم باید در پیشبرد فرآیند تعامل پذیری ، همکاری کنند. همکاری بانک‌ها و شرکت‌های راهبر هم سازنده خواهد بود و در صورت عدم تعامل بانک‌ها، بانک مرکزی ملزم به تغییر مقررات خواهد شد. همچنین در صورت عدم همکاری شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک ( PSP )، بازیگران جدیدی وارد عرصه می‌شوند و کل بازار را از آن خود خواهند کرد.

محمد بیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز گفت: تاکنون در خصوص کارمزدهای مربوط به کیف الکترونیک پول ورود نشده و اختیار تعیین آن بر عهده راهبران قرار داده شده تا منجر به رقابت بین راهبران شود. طبق ماده ۲۰  بند ۴ قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی اگر نسبت به تعیین کارمزد کیف الکترونیک پول اقدام کند، ملزم به تعیین همزمان کف و سقف خواهد بود.

وی ادامه داد: سقف تراکنش‌ ۵۰۰ هزار تومانی کیف الکترونیک پول از دیگر مشکلات شرکت‌های psp  است و هر شخص صرفا در سه راهبر می تواند کیف پول الکترونیکی داشته باشد اما باید در مراحل بعدی برای توسعه و افزایش آن تدابیری اندیشیده شود. دوره تسویه در کیف پول‌های الکترونیکی و لزوم تسویه زیر ۷۲ ساعت از الزامات بوده و فرایند تسویه در کیف پول‌ها با شاپرک متفاوت خواهد بود و امکان تسویه دو بار در روز تعبیه شده است.

منبع: بورس پرس