طبق گزارش جدید مرکز آمار، نرخ تورم مرداد به ۴۵.۲ درصد رسید که از ۴۴.۶ تا ۵۰ درصد برای دهک ششم و دهم نوسان دارد.

مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش درباره تورم و شاخص قیمت مصرف‌کننده اعلام کرد: نرخ تورم کل در مرداد سال جاری به 45.2 درصد رسید که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 44.6 درصد برای دهک ششم تا 50 درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

بر اساس این گزارش، محدوده تغییرات تورم سالانه در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بین 54.8 درصد برای دهک دهم تا 59.3 درصد برای دهک دوم است. در مورد کالا‌های غیرخوراکی و خدمات هم بین 33.3 درصد برای دهک اول تا 48.8 درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

فاصله تورمی دهک‌های هزینه ای در این ماه به 5.4 درصد رسید که نسبت به تیر ماه با رشد تورم 6.2 درصد، کاهش 0.8 درصدی داشت. فاصله تورمی در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه قبل 0.5 درصد و در گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات یک درصد کاهش نشان می دهد.