طی روز گذشته انجام شد؛

عرضه ۳۶۰ میلیون دلار در سامانه نیما

 

سامانه نیما روز گذشته شاهد عرضه حدود ۳۶۰ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شنبه مورخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۰ از عرضه های مذکور حدود ۱۵۳ میلیون دلار معامله شده است. براساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات ۲۳۰,۳۰۴ ریال بوده است.

این امر حاکی از این است که نرخ ارز موثر در واردات کشور نرخ مذکور بوده است.