از سوی کانون بانک‌های خصوصی به نماینده مجلس اعلام شد:

پاسخ به اتهام نقش بانک های بورسی و فرابورسی در بی انضباطی مالی و ریشه تورم

 

کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به اظهارات نماینده مجلس مبنی بر اتهام نقش بانک های بورسی و فرابورسی در بی انضباطی مالی و ریشه تورم پاسخ داد.

کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در واکنش به مخالفت محمدحسین حسین‌زاده بحرینی با برنامه‌های کلی دولت رئیسی، اعلام کرد: در خوش‌بینانه‌ترین حالت این اظهارات می‌تواند از ناآگاهی باشد. چرا که با بی‌پروایی و چشم‌پوشی از بحران‌های اقتصادی که در دولت قبلی ایجاد شده بود به اشاعه تفکرات ناآگاهانه و ناصحیح درباره بانک‌های خصوصی پرداخته و ضمن اتهام زمین زدن دولت روحانی توسط بانک‌ها با این اظهارات به تنهایی عزم به شکستن کمر اقتصاد کشور کرده‌ است!

اقتصاد بانک‌ محوری که ۸۰ درصد تامین مالی تمام طرح‌ها را بانک‌ها انجام داده و می‌دهند و در این میان، سهم بانک‌های خصوصی هم قابل توجه است.

بر اساس این گزارش، حسین‌زاده بحرینی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیسی در مخالفت با برنامه برخی اعضای کابینه، بانک‌های خصوصی را عامل بی انضباطی شدید مالی و ریشه تورم در ایران اعلام کرده بود.