برای هفته جاری:

سهمیه بهین یاب خرید پلی پروپیلن نساجی و فیلم BOPP در بورس کالا تغییر کرد

 

بورس کالا از تغییر سهمیه بهین یاب خرید پلی پروپیلن نساجی و فیلم BOPP در هفته جاری بصورت سه ماهه خبر داد.

عباس یعقوبی مدیریت عملیات بازار شرکت بورس کالا در نامه ای به کارگزاران تغییر میزان خرید پلی پروپیلن نساجی و فیلم BOPP را ابلاغ کرد.

بر این اساس، پیرو تصمیمات کمیته تخصصی محصولات پتروشیمی در هفته جاری، میزان خرید از کالای پلی پروپیلن نساجی و فیلم BOPP بصورت سه ماهه در نظر گرفته خواهد شد.