با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه کشاورزی «رویش نوین سبز» موافقت اصولی گرفت

 

اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار برای تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه کشاورزی رویش نوین سبز موافقت اصولی صادر کرد.

در متن موافقت اصولی صادر شده آمده است: این صندوق در زمینه جمع آوری منابع مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی و همچنین فعالیت در زمینه‌های کشاورزی و صنایع وابسته به منظور بهره برداری و تجاری‌سازی دارایی‌ها از طریق تملک خرد یا مدیریتی، فعالیت می کند.

طبق مفاد موافقت اصولی صادر شده؛ سرمایه این صندوق در زمان آغاز فعالیت هزار میلیارد ریال، شامل یک میلیون واحد به ارزش اسمی هر واحد یک میلیون ریال خواهد بود.

در ادامه تاکید شده است: ۳۰ درصد مبلغ کل سرمایه در زمان تاسیس صندوق تادیه شده و ۷۰ درصد آن باید در زمان‌ فراخوان مدیر صندوق توسط سرمایه‌گذاران تادیه شود و مدیر صندوق نیز باید در امیدنامه، مقاطع و شرایط فراخوان و مبالغ مورد نظر برای جمع آوری وجوه را اعلام کند.