مدیرعامل بورس اعلام کرد چهارشنبه شرکت «دارویی، آرایشی، و بهداشتی آریان کیمیا تک» با نماد «کیمیاتک» در بورس عرضه اولیه خواهد شد.

نهمین عرضه اولیه سال جاری با نام شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) با نماد مدیریت ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ انجام شد، بعد از حدود یکماه با توجه به روزهای خوب بازار سرمایه  اطلاعیه عرضه اولیه جدید منتشر گردید. روز چهارشنبه قرار است سهام شرکت ارویی، آرایشی، و بهداشتی آریان کیمیاتک با نماد کیمیا تک در بازار بورس بعنوان دهمین عرضه اولیه سال جاری، عرضه شود.

تعداد سهام قابل عرضه  به عموم  ۲۲۵ میلیون سهم معادل ۱۵ درصد از کل سهام شرکت اعلام شده است، ۱۲ درصد جهت عرضه عموم و ۳ درصد به صندوق‌های سرمایه گذاری عرضه خواهد شد. حداکثر سهام قابل خرید برای هر شخص حقیقی و حقوقی ۱۰۰ سهم اعلام شده است. تاریخ ثبت سفارش روز چهارشنبه ۱۷ شهریور ماه سال جاری است و دامنه قیمت در ثبت سفارش ۱۸۸۱۹ ریال تا  ۲۳۰۰۰ ریال ذکر شده است؛  بنابراین حداکثر نقدینگی مورد نیاز برای این عرضه اولیه ۲۳۰  هزار تومان می‌باشد.