با موافقت هیات دولت برای دومین بار در ۶ ماهه اخیر:

افزایش ۶۰۰ میلیارد تومانی سرمایه بانک مرکزی ابلاغ شد

محمد مخبر تصویب نامه هیات دولت در خصوص افزایش ۶۰۰ میلیارد تومانی بانک مرکزی و رسیدن به مرز ۷ هزار میلیارد تومان را به این بانک ابلاغ کرد.

بر این اساس، سرمایه بانک مرکزی از ۶.۳ به بیش از ۶.۹ هزار میلیارد تومان رسید.

بنابر این گزارش، پیش از این نیز هیات دولت دوازدهم در جلسه آخرین روز کاری سال گذشته با افزایش ۵۰۰ میلیارد تومانی سرمایه بانک مرکزی موافقت و آن را ابلاغ کرده بود.