سرمایه گذاری مسکن پردیس از شرایط پیش فروش واحد های پروژه مسکونی باران یک واقع در فاز 3 شهر جدید پردیس خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی برای دوشب

براین اساس، (ثپردیس) اعلام کرد: شرکت اقدام به شروع پیش فروش واحد های پروژه مسکونی باران یک واقع در فاز 3 شهر جدید پردیس کرد. اثر سود و زیان این رویداد همزمان با فروش واحدها و طبق استاندارد شماره 29 حسابداری شناسایی خواهد شد.

شرایط پیش فروش

اخذ 30 درصد از کل بهای واگذاری واحد به عنوان پیش پرداخت در زمان عقد قرارداد فروش واحد، زمان تحویل واحدها در سه ماهه دوم سال 1402، اخذ 60 درصد از کل بهای واگذاری واحد بصورت اقساط مساوی حداکثر 24 ماه از زمان عقد قرارداد فروش واحد و اخذ 10 درصد از کل بهای واگذاری واحد در زمان تحویل از متقاضی دریافت می شود.