همایش هنر سرمایه چیست؟

ما معتقدیم از کسی که  متخصص در تحلیل است تا کسی که در یک بازار به صورت حرفه ای در حال فعالیت است؛ سرمایه گذار نیست.

سرمایه گذاری هنر چیدن سبد سرمایه ست.

سرمایه گذاری هنر پیدا کردن بازار قبل از رشد است.

سرمایه گذاری مانند یک نقاشی مرتبه بندی دارد یک نقاشی ارزش مادی ندارد و یک نقاشی میلیون دلاری به فروش می رسد.

بناست هنر سرمایه گذاری را یاد بگیریم.

سخنران این همایش:

زمان و ساعت:

جمعه 8 مرداد ساعت 16