از ابتدا ی هفته جدید بازار با شکل جدیدی کار خود را آغازمی کند جریان سیاسی انتخابات یکی از وزنه هایی بود که به پای بازار بسته شده بود و حالا میتواند با باز شدن
این وزنه ها فضا شفاف تر و روشن تر شود در حوزه سیاسی انتقال قدرت با موضوع مذاکرات هسته ای و برجام وهمچنین گزارش های ماهانه خرداد و بعد هم انتشار
گزارشهای سه ماهه مهمترین اتفاقاتی هستند که تیرماه بازار با آن درگیر است. اتفاق خوبی که این روزها در بازار بورس بوجود آمده از رنج های منفی خبری نیست و
تقاضا کم کم در حال افزایش است.شاید بتوان گفت الان دیگر وقت فروش نیست و برای ریسک پذیرها خرید در منفی ها و برای ریسک گری ها، خرید بعد از شکست
محدوده ی 1170 الی 1180 در شاخص کل استراتژی مطلوبی باشد. اما انتظار صعود خیلی خوب در بورس هم نداریم زیرا حمایت های مهمی را درچند ماه گذشته از
دست داده و در حال حاضر تبدیل به مقاومت شده اند.حال با تشکیل هرریز موج صعودی ورسیدن به مقاومت های متعدد سرِراه شاخص کل، عرضه ها شدت میگیرند.

دیدگاه تکنیکال:
شاخص کل از نظر نمودار ی میتواند خط روند نزولی خود را بشکند که با مشخص شدن نتایج اعالمی انتخابات و افزایش حجم چراغ های سبز برای رشد کوتاه مدتی بازار میتواند
روشن شود شاخص می تواند در قالب x موج و یا مثلث یک روند صعودی هر چند کوتاه را آغاز کند خبر ی در بازار دست به دست میشود که ظاهرا صندوق توسعه ی بازار
چندهزار میلیارد تومان منابع برای هفته ی بعد تجهیز کرده است که درصورت وقوع تاثیر گذار خواهد بود.
در حال حاضر مهمترین حمایت پیش رو ی شاخص کل محدوده 1140هزار واحد هست. درصورت شکست خط روند نزولی و پولبک،اولین هدف را 1315 هزار واحد در نظر داریم.

اخبار کدال:

در چند وقت اخیر شاخص سهام ژاپن عملکرد خوبی داشته و باعث شده تا شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه بزرگ ترین رشد در سه هفته اخیر را تجربه کند. در بازار نفت
خام، قیمت نفت برنت برای اولین بار از ماه آوریل 201۹ به 7۵ دلار رسیده است در بازار رمز ارز ها هم ،قیمت بیت کوین به نزدیکی 30 هزار دلار سقوط کرده است.
در بازار آمریکا سرمایه گذاران خود را برای داده های تورمی این هفته آماده می کردند. هفته گذشته فدرال رزرو آمریکا از خروج تدریجی از سیاست های انبساطی پولی
حرف زد. بازار بر این باور است که فدرال رزرو در رابطه با چشم انداز تورم اشتباه کرده و رشد تورم موقتی نخواهد بود به همین دلیل داده های تورمی آمریکا برای بازار
اهمیت پیدا کرده است. اگر رشد تورم باز هم سریع تر از پیش بینی ها باشد، سرعت تغییر سیاست های پولی فدرال رزرو هم بیشتر خواهد شد.
رئیس فدرال رزرو آمریکا )پاول( تأکید کرده که رشد تورم باالست، اما با بهبود شرایط در بخش عرضه اقتصاد، تورم هم به هدف 2 درصدی فدرال رزرو باز خواهد گشت.
رئیس فدرال رزرو نیویورک )ویلیامز( هم معتقد است که رشد سریع تورم موقتی است و به زودی نرخ رشد تورم پایین خواهد آمد..آن ها تأکید کرده اند که هر تصمیمی در
رابطه با سیاست های پولی، به وضعیت تورم و اشتغال آمریکا بستگی دارد. به همین دلیل پیش بینی می شود که سرمایه گذاران به داده های تورمیو اشتغال آمریکا
بیش از گذشته توجه کنند دیروز شاخص های PMI آمریکا منتشر شدند رشد فعالیت های اقتصادی آمریکا به بالاترین سطح از سال 2007رسیده است.